Skip to content

Hoe berekenden we deze gegevens?

De bedragen van de waarde van de aandelen per gemeente, evenals de bedragen die elke gemeente ontvangt dankzij de overslag van Russisch LNG, zijn benaderingen.
Hieronder geven we een overzicht van bronnen en berekeningen die we maakten, om tot deze bedragen te komen.

Bronnen

Fluxys –> Publigas: de aandeelhoudersstructuur, geconsolideerde waardebalans (31 dec 2024), verdeling van de aandelen onder de hoofdaandeelhouders (%) en aantal aandelen haalden we van de websites van Fluxys Group en Fluxys Belgium.
Publigas –> Intercommunales: de verdeling van aandelen onder de intercommunales haalden we uit deze presentatie van Iverelek, o.a. over Publigas.
Intercommunales –> Gemeenten: de verdelingen van aandelen binnen elke intercommunale (onder steden en gemeenten, of onder andere intercommunales) vonden we terug in de statuten en andere publieke documenten van de respectievelijke intecommunales, met name van de VEH, Intergem, Ika, Iverlek, ImewoGaselwest, Fluvius Antwerpen , IBEG en Interfin

Berekeningen

Kapitaal dat elke gemeente heeft in Fluxys groep

– Door bovenstaande bronnen te combineren, weten we niet enkel hoeveel % van de aandelen elke gemeente in de intercommunale(s) bezit waar ze deel van uitmaakt, maar ook van het % aandelen ze via deze weg ook in Publigas en uiteindelijk in Fluxyg Groep heeft.
– Als referentie voor de waarde van Fluxys Groep, hanteerden we de laatst gekende geconsolideerde ballans van Fluxys, nl. van 31 december 2022: 9.367.942.000 euro
– De vernoemde waardes van elke gemeente in Fluxys, zijn dus hun respectievelijke percentages van de geconsolideerde ballans van Fluxys groep.

Meer-opbrengsten voor aandeelhouders, omwille van extra winst die Fluxys Belgium maakt o.b.v. de overslag van Russisch gas

In december 2019 kwam de eerste Russische LNG-tanker toe in Zeebrugge om LNG over te slaan, in het kader van het 20-jarencontract, afgesloten met Fluxys.
 “2020 marked the first full year of transshipment services at the terminal, and March was the busiest ever month for employees, with 30 vessels docking in full COVID pandemic. Transshipment services made a substantial contribution to the positive development of the company’s profits. We are offering our shareholders an increased gross dividend, as in previous years.”, zo wordt gesteld in het jaarverslag van 2020 van Fluxys Belgium.
De verhoging van het bruto dividend van 1,30 euro in 2019  naar 1,37 euro in 2020 is dus te danken aan de grotere winsten die gemaakt werden omwille van de overslag van Russisch LNG.

Op basis van volgende berekeningen, bekwamen we dus de inkomsten per gemeente, intercommunale en voor Publigas, gelinkt aan het 20-jarencontract met het Russische Yamal LNG:
Publigas bezit 77,41% van de aandelen van Fluxys groep
Fluxys groep bezit 90% van de aandelen van Fluxys Belgium (de eigenaar van de LNG-terminal)
Publigas bezit dus 69,669% van de aandelen van Fluxys Belgium, ofwel 48.951.879 aandelen.
Het verhoogde inkomen (bruto divident) per aandeel leverde Publigas dus 3.426.631 euro op.
Op basis van de % die elke gemeente in Fluxys groep bezit, leidden we ook de verhoogde inkomsten voor elke afzonderlijke gemeente af, voorvloeiend uit het 20-jarencontract tussen Fluxys en Yamal LNG.